Levoča, Spišská Nová Ves
marek@asdzugas.sk
0908 987 925
Menu

Výcvik

Zavrieť

Výcvik v našej autoškole


Výcvik prebieha v učebniach vybavených modernou výpočtou a audiovizuálnou technikou a modernými pomôckami.
Výcvik teórie - 35 vyučovacích hodín (1hod/45min):

 • PCP (pravidlá cestnej premávky) - 20 hodín
 • Konštrukcia - 3 hodiny
 • TVV (teória vedenia vozidla) - 3 hodiny
 • ZBJ (zásady bezpečnostnej jazdy) - 4 hodiny
 • Opakovanie - 3 hodiny

Výučba sa koná 1-2x týždenne podľa dohody. V prípade potreby individuálny štúdijný plán.


Praktický výcvik - 41 vyučovacích hodín (1hod/15km):

 • OV (oboznámenie s vozidlom) 1 hodina
 • AC (autocvičisko) - 8 hodín
 • CP (cestná premávka) - 29 hodín
 • PÚ (praktická údržba) - 3 hodiny

Výučba sa začína s OV - 6 hodiny AC - CP zo začiatku nižšia intenzita a neskôr zvýšená intenzita.

Žiadateľ musí absolvovať kurz prvej pomoci. (cena kurzu je 13 €).

Po absolvovaní celého kurzu je záverečná skúška, ktorá prebieha v AŠ Levoča/Spišská Nová Ves, za účasti skúšobného komisára.
V deň záverečnej skúšky musí mať každý účastník predpísaný vek + doloží kolok v príslušnej hodnote.


Záverečná skúška pozostáva z troch častí:

 • PCP (pravidlá cestnej premávky) - skúšobný test (20 min)
 • Náuka o konštrukcii a údržbe pri skupinách C, CE - 2 otázky (ústne)
 • PJ (praktická jazda) - autocvičisko + cestná premávka